Aktualności

 • Mammografia

  25 lutego na ul. Solnej przy Placu Targowym będzie miało miejsce bezpłatne badanie mamograficzne. Wszystkich chętnych zapraszamy.

 • Alarm I stopnia o przekroczeniu poziomu informowania pyłu zawieszonego PM 10

  Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego na podstawie danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: komunikat nr 1/PI/2019 z dnia 23.01.2019 informuje, iż w dniu 22.01.2019 w strefie m. Opole i w strefie opolskiej wystąpiło przekroczenie poziomu informowania tj.
  m. Opole – 223 mikrogram/m

 • Kolejny numer czasopisma „ Echo Dobrodzienia i Okolic”

  Urząd Miejski w Dobrodzieniu informuje, że planuje wydać kolejny numer czasopisma „ Echo Dobrodzienia i Okolic”.

  Wszystkich zainteresowanych zamieszczeniem artykułu prosi się o kontakt z Panią Barbarą Orlikowską do dnia 15 lutego 2019 roku ( pokój nr 112 w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu lub pod numerem telefonu 34 3575 100 wew.41 ).

  Po tym terminie materiały będą przyjmowane do numeru następnego.

  Prosi się o przesyłanie tekstów nie dłuższych niż 1,5 strony formatu A4 oraz zdjęć
  w oddzielnych plikach. Dłuższe teksty nie będą przyjmowane.

 • Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji z Komisją Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa

  Informuje się, że w dniu 28 stycznia 2019 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji z Komisją Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa

 • Wyjazd partenerski do czeskiego miasta HRANICE

  Drodzy Mieszkańcy,
  16 stycznia przedstawiciele Gminy Dobrodzień pojechali do Hranic w celu pozyskania partnera do polsko-czeskiego projektu o dofinansowanie ze środków unijnych

 • Zwrot podatku akcyzowego

  Informuje się zainteresowanych rolników, iż w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

 • Informacja o oszustwie na "leczenie córki"

  Drodzy Mieszkańcy,
  Opolska Policja otrzymała właśnie informację o aktywności oszustów działających między innymi metodą „na wnuczka” i „na policjanta”. Przestępcy podszywają się pod policjantów i okradają osoby starsze z oszczędności ich życia. Pamiętaj, Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy i nigdy nie dzwoni z takim żądaniem. Bądź czujny, nie daj się oszukać. Jeżeli masz podejrzenia, że ktoś próbuje Cię oszukać, natychmiast skontaktuj się z Policją, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

  Policjanci NIGDY nie każą wybierać z banku i przekazywać komukolwiek pieniędzy. NIGDY nie każą robić przelewów na konto pod pretekstem ich zabezpieczenia. Uważajcie na oszustów - dzwonią podając się za policjantów, funkcjonariuszy CBŚP czy członków rodziny. Taką rozmowę należy bezwzględnie zakończyć ROZŁĄCZAJĄC SIĘ!

 • Projekty dofiansowań dla młodych ludzi Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

  Zachęcamy osoby młode do udziału w projektach, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w województwie opolskim.

×

Wyszukaj w serwisie