Strona główna

Projekty europejskie

--Rozbudowa sieci wodociągowej w Rędzinie

-Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Dobrodzieniu

-Wakacje z dobrodzieńską żaglówką

-Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Woj. Opolskiego

-Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Dobrodzień


-Modernizacja budynku zaplecza socjalnego stadionu miejskiego w Dobrodzieniu

-Siłownia zewnętrzna w Dobrodzieniu

-Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu

-Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrodzień

-Jubileusz 130-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrodzieniu połączony z 1. Przeglądem Piosenki Strażackiej

-Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców w Pludrach

-Dobrodzień miastem partnerskim Haan i Czortkowa - wydanie publikacji z okazji X-lecia podpisania umów partnerskich

-Historia Dobrodzieńskiego Rzemiosła Stolarskiego. Wystawa mobilna.

-Dobrodzień na pocztówce i fotografii

-Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej we wsi Kocury

-Dobra Gmina – wzmacnianie potencjału jednostek samorządu terytorialnego

-Zabezpieczenie i oznakowanie Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego w Bzinicy Nowej – historycznej ozdoby wioski

-Poprawa estetyki oraz funkcjonalności Stadionu Miejskiego w Dobrodzieniu poprzez remont trybun wraz z montażem krzesełek

-Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Błachowie oraz zwiększenie zasięgu oddziaływania istniejącego systemu segregacji odpadów na terenie Gminy Dobrodzień

-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szemrowice i Warłów z tranzytem ścieków do oczyszczalni w Dobrodzieniu

-Opracowanie publikacji "Portrety wsi ziemi dobrodzieńskiej. Historia i współczesność"

-Zakup pojazdu komunalnego do odbioru odpadów komunalnych i segregowanych w systemie workowym

-Wykonanie instalacji solarnej dla podgrzewu ciepłej wody dla krytej pływalni „DELFIN” w Dobrodzieniu przy ul. Solnej 5

-Budowa chodników dla pieszych oraz parkingów dla samochodów osobowych w Rzędowicach

-Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.