Strona główna

Budowa chodników dla pieszych oraz parkingów dla samochodów osobowych w Rzędowicach

 

logo PROW.jpeg

Dnia 6 października 2009r. Burmistrz Dobrodzienia Róża Koźlik oraz Skarbnik Gminy Aniela Kniejska podpisały w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszaru Wiejskich  na lata 2007-2013. Na realizację zadania pn. „Budowa chodników dla pieszych oraz parkingów dla samochodów osobowych w Rzędowicach”, Gmina Dobrodzień otrzymała dofinansowanie w wysokości do 75 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

 

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.