Strona główna

Zakup pojazdu komunalnego do odbioru odpadów komunalnych i segregowanych w systemie workowym

 

logo PROW.jpeg

W dniu 10 grudnia 2009 r. Burmistrz Dobrodzienia Róża Koźlik i Skarbnik Gminy Aniela Kniejska podpisały umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

podpis. umowy sam.odpady.jpeg

W ramach podpisanej umowy gmina Dobrodzień otrzymała dotację w wysokości 75 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji „Zakup pojazdu komunalnego do odbioru odpadów komunalnych i segregowanych w systemie workowym”, tj. 146.250,00 zł.

odpady.jpeg

W dniu 29 marca 2010r. została podpisana umowa na zakup fabrycznie nowego pojazdu komunalnego do odbioru odpadów komunalnych i segregowanych w systemie workowym z Małopolską Wytwórnią Maszyn Brzesko – Serwis Sp. z o. o., ul. Szczepanowska 21, 32 - 800 Brzesko, za kwotę brutto: 354 410,00 zł i kwotę netto: 290 500,00 zł. Firma ta została wyłoniona w przetargu nieograniczonym, który odbył się 24.02.2010r.

samochód odpady.jpeg

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.