Strona główna

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szemrowice i Warłów z tranzytem ścieków do oczyszczalni w Dobrodzieniu

 

logo PROW.jpeg

W dniu 24 lutego 2010r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego Burmistrz Dobrodzienia Róża Koźlik oraz Skarbnik Gminy Aniela Kniejska podpisały  umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Gmina Dobrodzień otrzymała 4.000.000,00 złotych dotacji na realizację projektu pn.  „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szemrowice i Warłów z tranzytem ścieków do oczyszczalni w Dobrodzieniu”. W dniu 7.03.2012r. w wyniku przeprowadzonego przetargu spisano aneks zmniejszający kwotę dotacji do kwoty 3.384.328,00 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi 5.717.305,16 zł.  Zakończenie realizacji powyższej  inwestycji szacuje się na październik 2012 r.

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.