Strona główna

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Błachowie oraz zwiększenie zasięgu oddziaływania istniejącego systemu segregacji odpadów na terenie Gminy Dobrodzień

 

RPOWOlogo.jpeg

Dnia 29 grudnia 2010r. Burmistrz Dobrodzienia Róża Koźlik oraz Skarbnik Miasta i Gminy Aniela Kniejska podpisały umowę o dofinansowanie projektu  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Gmina Dobrodzień otrzyma dofinansowanie w kwocie 187.250,74 zł na realizację projektu: „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Błachowie oraz zwiększenie zasięgu oddziaływania istniejącego systemu segregacji odpadów na terenie Gminy Dobrodzień".

wysypisko1.jpeg

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie stopnia segregacji odpadów komunalnych oraz ponownego ich wykorzystania poprzez rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Błachowie oraz organizację selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Dobrodzień.

wysypisko.jpeg

 

Zdjęcie terenu wysypiska po realizacji projektu    Rekultywacja po realizacji.jpeg

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.