Strona główna

Zabezpieczenie i oznakowanie Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego w Bzinicy Nowej – historycznej ozdoby wioski

 

1.jpeg 2.jpeg 2a.jpeg 3.jpeg 4.jpeg 5.jpeg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt realizowany przez Gminę Dobrodzień, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Środki pozyskane za pośrednictwem LGD „Kraina Dinozaurów” w ramach Małych Projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

W dniu 23 marca 2011 r. Burmistrz Dobrodzienia Róża Koźlik i Skarbnik Gminy Aniela Kniejska podpisały umowę o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach podpisanej umowy Gmina Dobrodzień otrzyma dotację w wysokości 70 % poniesionych kosztów kwalifikowanych na realizację operacji pt.”Zabezpieczenie i oznakowanie Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego w Bzinicy Nowej – historycznej ozdoby wioski”, co stanowi kwotę 24.598,00 zł.

cmentarz w Bzinicy.jpeg

Celem operacji jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego wioski poprzez zabezpieczenie ogrodzeniem miejsca, w którym znajduje się cmentarz oraz podjęcie działań mających na celu wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości.

 

Galeria zdjęć po zakończeniu realizacji projektu:

 

 

 

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.