Strona główna
  • Inwestycje w latach 1990 - 1999

 
1990 r.
- wykonano remont chodnika przy ul. Kościuszki,
- położono nawierzchnię asfaltową na ul. Moniuszki w Dobrodzieniu,

1991 r.
- wykonanie chodnika wokół Kościoła, przy ul. Opolskiej i Chłopskiej w Dobrodzieniu,
- położono nawierzchnię asfaltową na ul. Chłopskiej, ul. Dębowej i ul. Zielonej
  w Dobrodzieniu,
- zakupiono samochód strażacki dla OSP w Dobrodzieniu,

1992 r.
- położono nawierzchnię asfaltową na ul. Wojska Polskiego w Dobrodzieniu,
- wykonano oświetlenie ul. Opolskiej Dobrodzieniu,
- zakupiono specjalistyczny sprzęt ratownictwa ogólnego dla OSP w Dobrodzieniu,
- zmodernizowano skrzyżowanie ul. Lublinieckiej i Piastowskiej w Dobrodzieniu,
- wykonano kapitalny remont Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu,
- zakupiono dwa autobusy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  w Dobrodzieniu,

1993 r
- wybudowano ujęcie wody w Dobrodzieniu-Hadasikach,
- wybudowano wodociąg w Dobrodzieniu-Hadasikach,
- wykonano chodnik przy ul. Wyzwolenia w Pludrach,
- położono nawierzchnię asfaltową na ul. Wiejskiej w Główczycach-Zwozie,
- przebudowano chodnik przy ul. Lublinieckiej w Dobrodzieniu,

1994 r.
- położono nawierzchnię asfaltową na części ul. Rzędowickiej w Dobrodzieniu,
- przebudowano chodnik przy ul. Ks.Gładysza w Dobrodzieniu,
- wybudowano ujęcie wody w Makowczycach oraz rozpoczęto budowę sieci wodociągowej
  w Myślinie, Turzy, Makowczycach i Ligocie Dobrodzieńskiej,
- zakupiono samochód strażacki dla OSP w Bzinicy Starej,
- wybudowano wodociąg w Pludrach-Kolonii,
- położono nawierzchnię asfaltową na ul. Na Makowczycyce oraz na ul. Krętej
  w Szemrowicach,

1995 r.
- wykonano remont chodników przy ul. Lublinieckiej i ul. Piastowskiej w Dobrodzieniu,
- położono nawierzchnię asfaltową na pozostałej części ul. Rzędowickiej, wykonano
  nawierzchnię asfaltową na ul. Piastowskiej i Placu Wolności w Dobrodzieniu,
- wykonano oświetlenie na Placu Wolności w Dobrodzieniu,
- wykonano modernizację oświetlenia drogowego w Bzinicy Starej,
- wybudowano wodociąg we wsiach Bzinica-Obudowa, Liszczok i Kolejka ( budowę
  zakończono w 1996 roku),
- wykonano nawierzchnię asfaltową ul. Nowa Kolonia w Myślinie,
- wykonano oświetlenie ul. Kościelnej w Turzy,
- wykonano nawierzchnię asfaltową ul.Bielowcowej w Zwozie,

1996 r
- wykonano przepust na ul. Szemrowickiej,
- położono nawierzchnię asfaltową na ul. Rolnej w Pludrach,
- położono nawierzchnię asfaltową na drodze Rzędowice-Dobrodzień,

1997r.
- wybudowano kanalizację sanitarną w Pludrach,
- wykonano remont chodnika przy ul. Piastowskiej w Dobrodzieniu,
- wykonano modernizację oświetlenia ul. Dworcowej, ul. Solnej i ul. Świerczewskiego
  w Dobrodzieniu,
- pomalowano elewacje budynków komunalnych na Placu Wolności w Dobrodzieniu,
- położono nawierzchnię asfaltową na ul. Krętej w Turzy,
- wykonano modernizację oświetlenia ul. Opolskiej w Myślinie,

1998 r
- zakończono budowę oczyszczalni ścieków „LEMNA” w Dobrodzieniu i kolektora
  sanitarnego Dobrodzieniu,
- przeprowadzono remont i odbudowę kanalizacji na osiedlu Wieczorka zniszczonej
  podczas powodzi w 1997r,
- wykonano nawierzchnię asfaltową na ul. Dobrodzieńskiej w Warłowie,
- wymieniono okna w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Dobrodzieniu,

1999 r.
- rozpoczęto budowę sieci wodociągowej w Rzędowicach,
- rozpoczęto budowę krytej pływalni w Dobrodzieniu,
- zakupiono samochód strażacki dla OSP w Szemrowicach.

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.