Strona główna
  • Zmiany na Stadionie Miejskim

 

 
IMG_5803.jpeg

W dniu 12.09.2011 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem „ENMA-BIS” Spółka z o.o. na realizację zadania pn. „„Poprawa estetyki oraz funkcjonalności Stadionu Miejskiego w Dobrodzieniu poprzez remont trybun wraz z montażem krzesełek”. Niniejsze zadanie zostało dofinansowane w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszaru Wiejskich  na lata 2007-2013. W ramach zadania zostaną wykonane prace, polegające m.in. na zdemontowaniu istniejących trybun oraz wykonaniu schodów umożliwiających komunikację pomiędzy poszczególnymi poziomami. Na trybunach zamontowane zostaną siedziska.

                                                                                                  [AWK]

 

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.