Strona główna
  • Rekultywacja składowiska odpadów w Błachowie

 

W dniu 18.07.2011 r. została podpisana umowa na rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Błachowie oraz zwiększenie zasięgu oddziaływania istniejącego systemu segregacji odpadów na terenie Gminy Dobrodzień z Firmą Handlowo – Usługowo – Transportową  Anna Malik, z siedzibą w 32-540 Trzebinia, Bolęcin, ul. Podleśna 6, na kwotę brutto: 247.695,00 zł. Firma ta została wyłoniona w przetargu nieograniczonym, który odbył się 15 czerwca 2011 r.
Niniejsza inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
 Prace zostały  rozpoczęte w 2011 r. i będą zakończone do 15.08.2012 r., będą obejmować wykonanie następujących robót:
- pomiary geodezyjne,
- wykonanie robót ziemnych, związanych z ukształtowaniem wierzchowiny składowiska,
- wykonanie robót ziemnych, związanych z ukształtowaniem skarpy wschodniej,
- wykonanie robót ziemnych, związanych z wykonaniem okrywy rekultywacyjnej,
- wykonanie rekultywacji biologicznej,
- wykonanie i montaż indywidualnych trzech pochodni do spalania gazu składowiskowego,
- wykonanie i montaż trzech piezometrów dla monitoringu wód podziemnych.

 

 

 

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.