Strona główna

 

DSCF1634.jpeg

DSCF1636.jpeg

  • Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pludrach

 

Inwestycja polegała na budowie odcinka 2503m drogi w miejscowości Pludry - ulice: Wiejska i Polna.
Inwestycja objęta była następującymi pracami:
- korytowanie istniejącego pasa,
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego,
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego,
- wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu,
- wykonanie warstwy wiążącej z asfaltobetonu,
- wykonanie zjazdów,
- uzupełnienie poboczy klińcem na szerokość 1m,
- przebudowa przepustów.

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.