Strona główna
  • Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

 

UWAGA - zniesienie zaświadczeń o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Informujemy, że począwszy od 1 lipca 2011 r. przedsiębiorcy obowiązani są do przedłożenia w hurtowni, przy zakupie alkoholu odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia – zamiast dotychczasowego zaświadczenia o dokonaniu tej opłaty.

Podstawa prawna: zmiana ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

 

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.