Strona główna
  • Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/Pożarowej i Ochrony ŚrodowiskaInformuje się, że w dniu 5 października  2011 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/Pożarowej i Ochrony Środowiska.

Radni rozpatrzą wnioski o najem lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego, zaopiniują propozycje zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych oraz projekt uchwały w sprawie programu gospodarowania  mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016 oraz wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Zapoznają się z rocznym sprawozdaniem z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu za okres od 01.07.2010r do 30.06.2011r.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.