Strona główna
 
  • Przebudowa linii elektroenergetycznej - oświetlenie drogowe na istniejącej linii energetycznej w Bąkach, Bzinicy Starej, Główczycach i Malichowie

Inwestycja obejmuje instalację drogowego sprzętu oświetleniowego w niżej wymienionych miejscowościach.

Zakres prac przedstawia się następująco:

 

Bąki – ul. Stawowa:

- zabudowa linii napowietrznej,

- zabudowa opraw oświetlenia drogowego,

- zabudowa ogranicznika przepięć na istniejących stanowiskach słupowych.

 

Główczyce – ul. Rolna i ul. Sportowa:

- zabudowa linii napowietrznej,

- zabudowa opraw oświetlenia drogowego,

- zabudowa ogranicznika przepięć na istniejących stanowiskach słupowych,

- wymiana dwóch drewnianych stanowisk słupowych.

 

Bzinica Stara ul. Polna i ul. Wąska:

- zabudowa linii napowietrznej,

- zabudowa opraw oświetlenia drogowego,

- zabudowa ogranicznika przepięć na istniejących stanowiskach słupowych,

- zabudowa szafy sterowniczo-pomiarowej na stanowisku słupowym,

- wymiana stanowiska słupowego.

 

Bzinica Stara (Obudowa) – ul. Bieńka:

- zabudowa linii napowietrznej,

- zabudowa opraw oświetlenia drogowego,

- zabudowa ogranicznika przepięć na istniejących stanowiskach słupowych,

- zabudowa linii kablowej po trasie istniejącego kabla dla zasilania opraw oświetlenia drogowego.

 

Malichów – ul. Lipowa:

- zabudowa linii napowietrznej,

- zabudowa opraw oświetlenia drogowego,

- zabudowa ogranicznika przepięć na istniejących stanowiskach słupowych.

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.