Strona główna

IMG_0665.jpeg

IMG_0652.jpeg

  • Zakup nowego autobusu służącego do przewozu uczniów niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Uczeń na wsi”

W dniu 04.11.2008r. nastąpił odbiór autobusu marki MERCEDES BENZ 518 CDI w ramach umowy ze spółką MP „AUTO-CUBY” Marek Truszkowski i Piotr Cierzniewski s.c., ul. Słoneczna 2c, 84 - 241 Gościcino, na zakup pojazdu służącego do przewozu uczniów niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Uczeń na wsi”. Zgodnie z w/w umową zakupiony został pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, zamieszkujących na terenie Gminy Dobrodzień, wraz z odpowiednim wyposażeniem, tegorocznej produkcji, w kolorze bordowym, z silnikiem wysokoprężnym i wyposażonym w 19 miejsc siedzących + fotel kierowcy, z możliwością łatwego demontażu odpowiedniej ilości foteli w celu udostępnienia 2 miejsc dla wózków inwalidzkich.
Całkowity koszt autobusu wraz z dostawą wyniósł 265.960,00 zł, z czego 128.350,00 zł zostało zapłacone ze środków PFRON w ramach umowy o dofinansowanie zakupu pojazdu w ramach obszaru B pilotażowego programu pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”.

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.