Strona główna
 
  • Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Bzinica Stara, ul. Dębowa

W dniu 15.09.2008 rozpoczęto prace przy budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bzinica Stara. Wykonanie robót drogowych będzie przeprowadzone w technologii tradycyjnej na odcinku o długości 700 mb, na kwotę 176.079,39zł. Wykonawcą robót jest firma "MEGA BRUK" z Kłobucka. Inwestycja jest dofinansowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Przedmiot i zakres robót budowlanych obejmuje:
- korytowanie istniejącej nawierzchni,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej - warstwa wiążąca 3cm,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej - warstwa ścieralna 4cm,
- wykonanie zjazdów,
- wykonanie przepust drogowego z rur betonowych,
- uzupełnienie poboczy klińcem,
- ustawienie oznakowania pionowego.
Przewidywany termin zakończenia robót, to 31.10.2008

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.