Strona główna
Biuletyn Informacji
Publicznej
23-11-2017
czwartek
Adeli, Felicyty, Klemensa
 
  • Budowa drogi gminnej - Dobrodzień, ul. Topolowa

W dniu 1.10.2008 rozpoczęto prace przy przebudowie drogi gminnej w Dobrodzieniu - ul. Topolowa. Wykonanie robót drogowych będzie przeprowadzone w technologii tradycyjnej na odcinku o długości 800 mb, na kwotę 314.297,50 zł. Wykonawcą robót jest firma "Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o." z Kłobucka. Inwestycja finansowana jest w całości z budżetu gminy.
Przedmiot i zakres robót budowlanych obejmuje:
- korytowanie pasa drogowego,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej - warstwa wiążąca 3cm,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej - warstwa ścieralna 4cm,
- wykonanie przepust drogowego z rur betonowych z murkami czołowymi,
- uzupełnienie poboczy klińcem.
Przewidywany termin zakończenia robót, to 20.10.2008

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.