Strona główna
 
  • Budowa drogi wewnętrznej - Malichów, ul. Lipowa

W dniu 1.10.2008 rozpoczęto prace przy przebudowie drogi wewnętrznej w Malichowie - ul. Lipowa. Wykonanie robót drogowych będzie przeprowadzone w technologii tradycyjnej na odcinku o długości 630 mb, na kwotę 184.239,45 zł. Wykonawcą robót jest firma "Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o." z Kłobucka. Inwestycja finansowana jest w całości z budżetu gminy.
Przedmiot i zakres robót budowlanych obejmuje:
- korytowanie pasa drogowego,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej - warstwa wiążąca 3cm,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej - warstwa ścieralna 4cm,
- uzupełnienie poboczy klińcem.
Przewidywany termin zakończenia robót, to 31.10.2008

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.