Strona główna
 
  • Połączenie sieci wodociągowej Makowczyce z wodociągiem Dobrodzień

W dniu 23.10.2008 roku została zawarta umowa na połączenie sieci wodociągowej Makowczyce z wodociągiem Dobrodzień z firmą wyłonioną z przetargu nieograniczonego – PPUH „HYDROMONT” z Opola, na kwotę 383 290,88 zł. W ramach robót wykonana będzie:

- sieć wodociągowa przy ul. E. Stein

- sieć wodociągowa łącząca ul. Wojska Polskiego w Dobrodzieniu z Ligotą Dobrodzieńską.

W dniu 29.12.2008 r. został zakończony I etap inwestycji pn.: Połączenie sieci wodociągowej Makowczyce – Dobrodzień, który obejmował położenie wodociągu w ul. E. Stein w Dobrodzieniu i połączenie go z wodociągiem w ul. Oleskiej w D-niu oraz połączenie wodociągu w ul. W.Polskiego w D-niu z wodociągiem Makowczyce. Ogólny koszt zadania (łącznie z projektem i nadzorem) wyniósł 450 141,37 zł.

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.