Strona główna

IMG_5547.jpeg

IMG_5552.jpeg

  • Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu

Gmina Dobrodzień realizowała zadanie: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu współfinansowane ze środków RPO WO na lata 2007-2013. Zadanie obejmowało:

I. UL. WOJSKA POLSKIEGO I SZEMROWICKA

1. Kanalizacja sanitarna ul. W. Polskiego i Szemrowicka
• Przepompownia P1 na ul. Szemrowickiej
• Rurociąg tłoczny 633,5 m
• Rurociąg grawitacyjny 1.779,5 m

2. Kanalizacja deszczowa ul. W. Polskiego
• Kolektor grawitacyjny 913 m
• Przykanaliki 473 m

3. Odcinek rurociągu tłocznego od ul. W. Polskiego do oczyszczalni w Dobrodzieniu - 256 m

4. Przepompownia ścieków w Ligocie Dobrodzieńskiej


5. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. W. Polskiego 426 m
• od bud. nr 17 do nr 69 - przyłącza za granicę posesji

6. Budowa sieci wodociągowej na ul. Szemrowickiej 265 m
• początek między bud. nr 16 a nr 18 – sieć

7. Odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych W. Polskiego i Szemrowicka
• Nawierzchnia drogowa na całej szerokości jezdni, chodniki i wjazdy w miejscach robót

8. Odtworzenie nawierzchni chodnika W.Polskiego
• Strona lewa od bud. 115 do skrzyż. z ul. Cmentarną
• Strona prawa od skrzyż. z ul. Szemrowicką do skrzyż. z ul. Stein


II. UL. POWSTAŃCÓW ŚL. KOLEJOWA I DWORCOWA

1. Kanalizacja sanitarna ul. Powstańców, Kolejowa i Dworcowa
• Kolektor grawitacyjny 1.230,5 m


2. Kanalizacja deszczowa ul. Powstańców
• Kolektor grawitacyjny 833 m
• Przykanaliki 231,5 m
• Likwidacja istniejącego kolektora

3. Odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych
• Nawierzchnia drogowa na całej szerokości ul. Powstańców
• Odtworzenie chodników i ścieżka rowerowa ul. Powstańców

Prace wykonało przedsiębiorstwo PPUH „HYDROMONT” z Opola. 

 

 

 

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.