Strona główna

DSCF5701.jpeg

DSCF5700.jpeg

  • Myślina ul. Przejazdowa

Przebudowa drogi wewnętrznej w Myślinie - ul. Przejazdowa

Wykonanie robót drogowych przeprowadzone w technologii tradycyjnej na kwotę:
brutto: 87 134,47 zł
netto: 71 421,70 zł
Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD”, ul. Słowackiego 1/40, 46-300 Olesno

Przebudowa drogi wykonana na długości 375 mb, na działkach nr 484/194, 483/194 km. 1.
Wykonano następujące roboty drogowe:
- wykonanie korytowania istniejącego pasa,
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego,
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego,
- wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu standard II warstwy ścieralnej,
- wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu standard II warstwy wiążącej,
- uzupełnianie poboczy klińcem na szer. 0,50 mb po obu stronach projektowanej drogi na grubości,
- wykonanie zjazdów do posesji,
- ustawienie oznakowania pionowego.

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.