Strona główna
  • Pludry ul. Szkolna i ul. Skośna

Przebudowa drogi gminnej nr 102910 O - ul. Szkolna i drogi wewnętrznej - ul. Skośna, w Pludrach.

Wykonanie robót drogowych przeprowadzono w technologii tradycyjnej na kwotę:
brutto: 373 724,78 zł
netto: 306 331,79 zł
Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD”, ul. Słowackiego 1/40, 46-300 Olesno

Przebudowa ul. Szkolnej wykonana na długości 470 mb
Wykonano następujące roboty drogowe:
- korytowanie istniejącego pasa,
- wykonanie warstwy odcinającej z piasku,
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego,
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego,
- wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu standard II warstwy wiążącej,
- wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu standard II warstwy ścieralnej,
- wykonanie przepustów fi 50 cm wraz z ściankami czołowymi,
- wykonanie zjazdów na pola,
- wykonanie przepustów fi 40 cm wraz z ściankami czołowymi,
- uzupełnienie poboczy klińcem,
- czyszczenie istniejących rowów przydrożnych,
- ustawienie oznakowania pionowego.

Przebudowa ul. Skośnej wykonana na długości 450 mb:
- korytowanie istniejącego pasa,
- wykonanie warstwy odcinającej z piasku,
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego,
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego,
- wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu standard II warstwy wiążącej,
- wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu standard II warstwy ścieralnej,
- wykonanie zjazdów na pola,
- uzupełnienie poboczy klińcem,
- ustawienie oznakowania pionowego.

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.