Strona główna
 
  • Budowa drogi dojazdowej do pól - ul. Kręta w Turzy

Budowa drogi dojazdowej do pól - ul. Kręta w Turzy.

Wykonanie robót drogowych przeprowadzono w technologii tradycyjnej na kwotę:
brutto: 168 895,21 zł
netto: 138 438,70 zł
Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Larix" z Lublińca
Przebudowa ul. Krętej wykonana na długości 525 mb

Wykonane zostaną następujące roboty drogowe:
- korytowanie istniejącego pasa,
- wykonanie warstwy odcinającej z piasku,
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego,
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego,
- wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu standard II warstwy wiążącej,
- wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu standard II warstwy ścieralnej,
- wykonanie zjazdów na pola,
- uzupełnienie poboczy klińcem,
- wykonanie przepustów fi 60 cm z murami czołowymi na zjeździe,
- przebudowa istniejących przepustów fi 60 cm wraz z murkami czołowymi,
- odmulenie istniejących rowów przydrożnych

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.