Strona główna
  • Posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą

 

Informuje się, że w dniu 24 października  2011 roku o godzinie 14-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.

Radni zapoznają się z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad dotyczących nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy Dobrodzień oraz ich użyczania, wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy 3 lata Wyrażą opinię oraz określą cenę dzierżawy na kolejny 3 letni okres działek nr 218, 219, 481, 476 o pow. 2,0942 ha obręb Dobrodzień oraz działki nr 22 o pow. 1,3480 ha obręb Warłów, a także zaopiniują wniosek o sprzedaż lokalu w budynku przy Placu Wolności 2

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.