Strona główna

Ochotnicze Straże Pożarne

 

OSP Dobrodzień,  ul. E. Stein 1, 46-380 Dobrodzień, www.osp.dobrodzien.pl

OSP Bzinica Stara,  ul. Strażacka 1, Bzinica Stara, 46-380 Dobrodzień

OSP Główczyce,  ul. Dobrodzieńska 1, Główczyce, 46-380 Dobrodzień www.ospglowczyce.pl

OSP Klekotna, ul. Cegielniana 11, Klekotna, 46-380 Dobrodzień

OSP Malichów-Kocury,  ul. Polna 1, Malichów, 46-380 Dobrodzień

OSP Pludry, ul. Szkolna 1, Pludry, 46-380 Dobrodzień

OSP Rzędowice,  ul. Leśna 1, Rzędowice, 46-380 Dobrodzień  www.rzedowice.pl/osp/

OSP Szemrowice,  ul. Strażacka 1, Szemrowice,46-380 Dobrodzień, www.osp.szemrowice.pl

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.