Strona główna

Szkolenie dla przedsiębiorców z zakresu ochrony srodowiska

W ramach wspierania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości proponujemy Państwu udział w bezpłatnym szkoleniu: 

Obowiązki małych i średnich przedsiębiorstw wynikające z ochrony środowiska”

Szkolenie kierujemy do przedsiębiorców, kadry zarządzającej oraz osób zajmujących się zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Podczas szkolenia zdobędą Państwopraktyczną wiedzę z zakresu obowiązujących przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska oraz sposobu ich realizacji, dzięki czemu Państwa przedsiębiorstwa unikną kar, dodatkowych opłat, a nawet zamknięcia zakładu. Zapoznają się Państwo również z procedurą ocen oddziaływania na środowisko, której znajomość jest niezbędna przy planowaniu wielu inwestycji w firmie.

Program szkolenia:

1.      Podstawowe wiadomości z zakresu prawa ochrony środowiska – najważniejsze akty prawne, definicje, regulacje prawne dotyczące decyzji środowiskowych.

2.      Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, raport o oddziaływaniu na środowisko, karta informacyjna przedsięwzięcia.

3.      Omówienie zagadnień związanych z:

a.      Emisją gazów i pyłów do powietrza,

b.      Gospodarką odpadami,

c.       Gospodarką wodno-ściekową.

4.      Opłaty za korzystanie ze środowiska.

5.      Administracyjne kary pieniężne.

6.      PCB, azbest i inne substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska.

7.      Krajowy rejestr uwalniania i transferu zanieczyszczeń.

Termin i miejsce szkolenia:
3 listopad 2011 r. godz. 11.00 – 15.00
Cech Rzemiosł Różnych
Pl. Wolności 15
46-380 Dobrodzień

Organizator szkolenia:

EKOUNIVERSA Sp. z o.o.

ul. Kośnego 16/6

45-056 Opole

     

Szkolenie poprowadzą specjaliściz wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu środowiskiem.

Zainteresowanych prosimy o kontakt e-mailowy (szkolenie_dobrodzien@wp.pl) lub telefoniczny 0 601 318 156.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.