Strona główna
Biuletyn Informacji
Publicznej
16-01-2018
wtorek
Mascelego, Walerii, Włodzimierza
  • Nowy specjalistyczny samochód strażacki w gminie Dobrodzień

 

W dniu 29 października w Szemrowicach odbyło się uroczyste oddanie do użytku nowego specjalistycznego samochodu strażackiego marki Scania, połączone z poświęceniem. Święto to dopełniła radość z faktu włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemrowicach do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, którego podstawowym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska.

Zakup samochodu został dofinansowany z funduszu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu pn. „Zakup specjalistycznego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem do ochrony szlaków komunikacyjnych w gminie Dobrodzień przez OSP Szemrowice” wynosi 1.130 000 złotych. Kwota dotacji stanowi wartość 749 147,50 złotych. Dofinansowanie gminy Dobrodzień wyniosło 380.000,00 zł.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Burmistrz Dobrodzienia Róża Koźlik, Komendant Gminny Ochotniczych  Straży Pożarnych w Dobrodzieniu Stanisław Kulej, Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dobrodzieniu Erwin Dziuba oraz Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemrowicach Klaudiusz Maziol. Samochód został poświęcony przez Księdza Proboszcza Henryka Malornego. Jest to jeden z najnowocześniejszych samochodów pożarniczych w województwie opolskim.

Więcej informacji na stronach www.szemrowice.pl   www.osp.szemrowice.pl

Dziękujemy panu Joachimowi Wloczykowi za udostępnienie zdjęć.

 

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.