Strona główna
  • Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej we wsi Kocury - podpisanie umowy o dofinansowanie

 

prow.jpeg Burmistrz Dobrodzienia Róża Koźlik oraz Skarbnik Gminy Aniela Kniejska podpisały w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszaru Wiejskich  na lata 2007-2013.

 

Na realizację zadania pn. „Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej we wsi Kocury”, Gmina Dobrodzień otrzymała dofinansowanie w wysokości do 75 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji,  tj. 371.137,00 zł. 

W wyniku realizacji operacji  zostaną  zrealizowane m.in. takie cele, jak integracja mieszkańców poprzez zapewnienie miejsca wspólnych spotkań, organizacji zajęć dla dzieci, imprez kulturalnych, artystycznych, świątecznych i innych wydarzeń oraz wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej miejscowości Kocury. Operacja ta zostanie zrealizowana do końca 2013 r. 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.