Strona główna
  • Wspólne posiedzenie Komisji

 

Informuje się, że w dniu 22 listopada 2011 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/Pożarowej i Ochrony Środowiska z Komisją Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.

Radni zaopiniują wnioski o najem lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego i propozycje zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych. Zapoznają się z informacją w sprawie stawek czynszowych za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dobrodzień. Zaopiniują wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz projekty uchwał w sprawie:

- ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobrodzień,

- podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Dobrodzień, 

- opłaty od posiadania psów, 

- określenia wzorów formularzy deklaracji podatku od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach, informacji o lasach.                                                            

 Radni zapoznają się z projektem budżetu Gminy Dobrodzień na 2012 rok

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.