Strona główna
  • Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Oleskiej

 

oleskawodociągterenyinwest..jpeg W dniu 14.11.2011 r. została podpisana umowa na wykonanie uzbrojenia podziemnego, w szczególności budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy ul. Oleskiej w Dobrodzieniu, w związku z rozstrzygniętym przetargiem nieograniczonym dla zadania p.n.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Oleska” z Przedsiębiorstwem Produkcyjno- Usługowo- Handlowym KURPET Rafał Kurpet z siedzibą w Kluczborku, 46-200 Kluczbork, Ligota Dolna, Ul. Wołczyńska 34 D, na łączną kwotę brutto: 267 187,84 zł.

Firma to została wyłoniona w przetargu nieograniczonym, który odbył się 10 października 2011 r.


 [MK]
 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.