Strona główna
  • Posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą

Informuje się, że w dniu 25 listopada 2011 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.

Radni zapoznają się z informacją  na temat inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Zaopiniują projekty uchwał w sprawie:

-       ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobrodzień,

-       podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Dobrodzień,

-       opłaty od posiadania psów,

-       określenia wzorów formularzy deklaracji podatku od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach, informacji o lasach,

-       ustalenia bonifikat w sprawie sprzedaży bloku w Rzędowicach.                                              

Radni zapoznają się z projektem budżetu Gminy Dobrodzień na 2012 rok oraz zaproponują wysokość bonifikat w sprawie sprzedaży  budynków komunalnych w Pludrach.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.