Strona główna
  • Remont na Stadionie Miejskim

Dobiegła końca inwestycja pn.„Poprawa estetyki oraz funkcjonalności Stadionu Miejskiego w Dobrodzieniu poprzez remont trybun wraz z montażem krzesełek”.  Wykonawcą inwestycji było przedsiębiorstwo „ENMA-BIS” Spółka z o.o. W ramach zadania zdemontowano istniejące trybuny oraz wykonano schody umożliwiające komunikację pomiędzy poszczególnymi poziomami. Na trybunach zamontowano siedziska w barwach Klubu Sportowego „Start Dobrodzień”.

Zadanie to zostało dofinansowane w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszaru Wiejskich  na lata 2007-2013.

 

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.