Strona główna

Zabezpieczenie i oznakowanie Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego w Bzinicy Nowej

logo PROW.jpeg

W dniu 23 marca 2011 r. Burmistrz Dobrodzienia Róża Koźlik i Skarbnik Gminy Aniela Kniejska podpisały umowę o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach podpisanej umowy Gmina Dobrodzień otrzymała dotację w wysokości 70 % poniesionych kosztów kwalifikowanych na realizację operacji pt.”Zabezpieczenie i oznakowanie Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego w Bzinicy Nowej – historycznej ozdoby wioski”, co stanowi kwotę 24.598,00 zł.

cmentarz w Bzinicy.jpeg

cmentarz.jpeg

Celem operacji jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego wioski poprzez zabezpieczenie ogrodzeniem miejsca, w którym znajduje się cmentarz oraz podjęcie działań mających na celu wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości. Operacja ta została zakończona w listopadzie 2011 roku.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.