Strona główna
  • Konkursy ofert dla Organizacji Pozarządowych na rok 2012

 

Burmistrz Dobrodzienia ogłasza konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie:
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 
- pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia
- rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
 
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie ofert do dnia 09.02.2012 roku 
w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w  Dobrodzieniu przy ul. Pl. Wolności 1 
 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.