Strona główna
  • Prośba o przesyłanie ofert - druk książki "Ziemia Dobrodzieńska na pocztówce i fotografii"

Gmina Dobrodzień zwraca się z prośbą o przesyłanie ofert na  wydruk książki pt."Ziemia Dobrodzieńska na pocztówce i fotografii”

Zamawiający: Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień

paramerty oferty:

druk publikacji "Ziemia Dobrodzieńska na pocztówce i fotografii":

format - A4;

stron - 120,

kreda 150 g, 4+4,

oprawa twarda, folia mat, lakier wybiórczy, wyklejka 4+0,

nakład 200 egzemplarzy

 

Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie złożonych ofert.
Kryterium wyboru oferty jest cena. Prosimy o nadsyłanie ofert drogą elektroniczną na adres: a.wlodarz@dobrodzien.pl  , osobiście lub pocztą: Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień w terminie  do 14.lutego 2012 r.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania oraz do unieważnienia przedmiotowego zapytania i nie wybrania ofert bez podania przyczyny.  

 

 

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.