Strona główna
  • Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy

 

Informuje się, że w dniu 13 lutego 2012 roku o godzinie15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.

Radni zapoznają się ze sprawami związanymi z racjonalizacją sieci szkolno-przedszkolnej w Gminie Dobrodzień.

Zaopiniują projekty uchwał w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Dobrodzień na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki oraz  w sprawie stanowiska dotyczącego likwidacji Sądu Rejonowego w Oleśnie.

Radni złożą propozycje do planu pracy komisji.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.