Strona główna
  • Posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą

 

Informuje się, że w dniu 15 lutego 2012 roku o godzinie14-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.

Radni zaopiniują wnioski w sprawie: wykonania kanalizacji do działek położonych w Warłowie, sprzedaży lokali użytkowych położonych w Dobrodzieniu przy Placu Wolności 2,  sprzedaży nieruchomości położonej w Dobrodzieniu przy ulicy Parkowej 3 wraz z przyległym gruntem, wyrażenia zgody na przekazanie w trwały zarząd budynku przedszkola w Myślinie oraz budynku szkoły dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Turzy, sprzedaży mieszkania komunalnego położonego w Dobrodzieniu przy ulicy Solnej.

Radni zaopiniują projekty uchwał w sprawie: rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Dobrodzień na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki, stanowiska dotyczącego likwidacji Sądu Rejonowego w Oleśnie, sprzedaży mieszkań komunalnych położonych w Dobrodzieniu przy ul. Chłopskiej 2 oraz w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Radni złożą propozycje do planu pracy komisji.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.