Strona główna
  • Program „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”

 

Oddział Opolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o rozpoczęciu w I półroczu 2012 roku kolejnej edycji programu „ Student II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”.

Termin składania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki wyznaczono od dnia 01.02.2012r. do 29.02.2012r.

Obszerna informacja  o ww. programie zamieszczona jest na stronie internetowej PFRON  www.pfron.org.pl  ( zakładka „ Programy i zadania PFRON”/ Programy realizowane obecnie ? STUDENT II”/  „Procedury realizacji programu oraz załączniki”) jak również w Oddziale pod nr tel. ( 77 ) 887 20 27.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.