Strona główna
  • Zebrania mieszkańców sołectwa Rzędowice i sołectwa Kocury-Malichów

 

Informuje się, że w dniu 21 lutego 2012 roku (wtorek) odbędą się zebrania mieszkańców sołectwa Rzędowice i sołectwa Kocury-Malichów. Tematem zebrań będą konsultacje w sprawie projektów statutów tych sołectw – przebieg granicy między sołectwami Rzędowice i Kocury.

Z mieszkańcami sołectwa Rzędowice zebranie odbędzie się w budynku gminy w Rzędowicach przy ul. Dobrodzieńskiej 10 o godzinie 1600, natomiast o godzinie 1800  w budynku prywatnym u p. Maleska w Kocurach ul. Oleskiej 1 odbędzie się zebranie z mieszkańcami sołectwa Kocury-Malichów.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.