Strona główna
  • Harmonogram odśnieżania miasta i poszczególnych miejscowości na terenie gminy Dobrodzień

Harmonogram

Odśnieżania miasta i poszczególnych miejscowości na terenie gminy Dobrodzień

na okres zimy 2011 – 2012

 

Lp.

 

Nazwa zakładu pracy

 

 

Teren odśnieżania

 

Nr telefonu

1.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej   w Dobrodzieniu

 

 Dobrodzień:  ul. Gładysza, Cmentarna, Opolska do CPN,Plac Wolności, Woj.Pol, Szemrowicka, Solna, Kościuszki, Rzędowicka, Mickiewicza, Polna, E.Stein, Parkowa, Pocztowa, Moniuszki, Chłopska, Reymonta

34/357 -53 -30

34/357- 55 -34

        723-620-101      

2.

Adam Jędras

46-380 Główczyce

ul. Dobrodzieńska

Osiedle Sikorskiego –Dobrodzień

ul. Leśna – do Bąków, Kolonia J. Wieczorka, Bukowa,Lubliniecka

 

603-377-990

3.

Krystian Przybyła

ul. Opolska 99

46 – 380 Dobrodzień 

 

Błachów z  ul. Opolską do Cmentarnej, Powstańców, Spółdzielcza, Kolejowa, Słoneczna, K. Mańki, Dworcowa, Na HABAS

34/357 -59 -18

506-135-226

4.

Froncek Stefan

46-375 Pludry

ul. Rolna 14

Pludry, Kopina, Piła, Pietraszów, Liszczok,  Bzinica Stara i Nowa ,Bąki, Kolejka

 

34/353 -74 -91

698-487-852

5.

Fonfara Henryk

46-380 Zwóz

ul. Bielowcowa 12

 

Dobrodzień: „Hadasiki”,droga do ujęcia

wody, ul. Lubliniecka-cała, Topolowa, Studzienna, Zielona, Dębowa,  Gosławice. Główczyce, Zwóz,

 

34/357- 50 - 22

604-688-676

6.

Kandora Klaudiusz

46-380 Rzędowice

ul. Leśna 15

 

Rzędowice, Klekotna, Bzionków, Kocury, Malichów, Warłów.

693-984-671

7.

Lempa Waldemar

46-380 Turza

ul. Kolejowa 2

 

Turza, Myślina, Makowczyce, 

608-707-158

8.

Rudolf Wiendlocha

46-380 Szemrowice

ul. Grzybowska 3

 

Szemrowice, ul. Na Makowczyce,

droga ze Szemrowic do Kocur,

Ligota Dobrodzieńska

601-575-802

 

 

 

U w a g a : Kierowcy odśnieżający teren miasta potwierdzają karty drogowe w Urzędzie Miejskim. Traktorzyści i kierowcy poszczególnych zakładów pracy przed przystąpieniem do odśnieżania zgłaszają się u sołtysa danej miejscowości, a ten wyznacza im trasę odśnieżania. Natomiast po zakończeniu prac sołtys potwierdza jej wykonanie przez złożenie  swojego podpisu i pieczątki. Będzie to podstawą do obciążenia tutejszego Urzędu fakturą za wykonanie czynności zleconych. Wszystkie faktury za odśnieżanie należy kierować do tutejszego Urzędu. Należności płatne będą z naszego konta w BS Leśnica Oddział w Dobrodzieniu Nr rachunku  89  8907  1047  2005 4000  0765  0011.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.