Strona główna
  • Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 

W dniu 22.02.2012 o godzinie 08:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbyło się kolejne posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W posiedzeniu wzięli udział, oprócz władz Gminy, przedstawiciele Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu, przedstawiciel OSP, kierownik MGOPS, inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej, inspektor OC. Tematem posiedzenia było podsumowanie dotychczasowych oraz określenie dalszych kierunków działań związanych z zamarznięciem przyłączy wodnych do niektórych posesji w gminie (głównie w  Pludrach przy ulicy Leśnej i Kopernika,  Dobrodzieniu przy ulicy Opolskiej). Postawiono zadania  w zakresie wzmożenia działań związanych z usuwaniem awarii, utrzymania dostaw wody na dotychczasowym poziomie oraz (w związku ze wzrostem kosztów związanych z zakupem wody spożywczej) rozpatrzono wniosek o uruchomienie procedur związanych z wypożyczeniem zbiornika do przewozu wody pitnej.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.