Strona główna
  • Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 29.02.2012 roku dokonano podsumowania: dotychczas wykonanych czynności przy usuwaniu przerw w dostawach wody związanych z zamarznięciem przyłączy wodnych do niektórych gospodarstw domowych w gminie oraz działań związanych z dostarczaniem wody (spożywczej i gospodarczej) poszkodowanym mieszkańcom. Na dzień dzisiejszy wodę trzeba jeszcze dowozić do 3 gospodarstw domowych (8 zameldowanych osób). Dla porównania w dniu 15.02.2012 roku woda dostarczana była do 22 posesji (75 osób zameldowanych). Zostały określone priorytety w dalszym działaniu oraz przyjęto wniosek o konieczności zakupu zbiornika do przewozu wody pitnej.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.