Strona główna
  • Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień

 

W dniu 06 marca 2012 r. została podpisana umowa na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez ich wycinania na drogach gminnych Gminy Dobrodzień z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym „TOMBUD”, 46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/40, na kwotę brutto: 81.087,75 zł. Firma ta została wyłoniona w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, w którym otwarcie ofert odbyło się 13.02.2012 r.

Prace zostaną rozpoczęte jak tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne i potrwają do końca października b.r., będą obejmować remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez ich wycinania na drogach gminnych Gminy Dobrodzień, w następującym zakresie:

- remont nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami (2650 m2),

- remont nawierzchni bitumicznej masą asfaltobetonową (1000 m2)

 

 [MK]

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.