Strona główna

Zebranie z mieszkańcami sołectwa Rzędowice

Informuje się, że w dniu 14 marca 2012r. o godz. 1600 (środa) w budynku gminy w Rzędowicach przy ul. Dobrodzieńskiej 10, odbędzie się zebranie z mieszkańcami sołectwa Rzędowice. Tematem zebrania będą konsultacje w sprawie Statutu Sołectwa Rzędowice – przebieg granicy sołectwa Rzędowice.


 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.