Strona główna
  • Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

Informuje się, że w dniu 20 marca 2012 roku o godzinie14-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Radni zaopiniują projekty uchwał w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień, utworzenia sołectw na terenie gminy Dobrodzień oraz uchwalenia statutów tych sołectw, wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok, zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.