Strona główna
  • Nabór wniosków na zadania z zakresu usuwania azbestu

 

W związku z możliwością pozyskania przez Gminę Dobrodzień środków na finansowanie demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczania odpadów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informujemy, o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ww. zadań.

O udzielenie dofinansowania wystąpić mogą osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe (na podstawie dodatkowej zgody Funduszu), rolnicy, mali i średni przedsiębiorcy.

Dofinansowanie obejmie pokrycie kosztów:

-demontażu pokrycia dachowego lub elewacji zawierających azbest,

-transportu odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania,

-unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Dobrodzień,

Wnioski o przyznanie dotacji można składać na załączonym formularzu do dnia 28 marca 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, biuro nr 1.

Z uwagi na ograniczoną pulę środków, o przyznaniu dotacji decydować będzie kolejność wpływu wniosków.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.34/3575100 wew. 36.

 

DOCWNIOSEK o przyznanie dotacji.doc

DOCZAŁĄCZNIK NR 1 Ocena stanu i mozliwosci bezpiecznego użytkowania wyrobów.doc

DOCZAŁĄCZNIK NR 2 Informacja o wyrobach zawierających azbest.doc

DOCOświadczenie.doc

DOCOswiadczenie o prawie dysponowania.doc

DOCNazwy wyrobów azbestowych i kody odpowiadających im odpadów wraz z przelicznikami.doc

 

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.