Strona główna
  • Informacja Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej w Opolu

Onkologia czynna we wtorki do godz.1800

Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna w Opolu (ul. Katowicka 66A - Opolskie Centrum Onkologii) czynna jest codziennie w godz. 800 – 1500.

Dodatkowo w nowym pawilonie we wtorki do godz. 1800 czynne są poradnie: chorób piersi, chirurgii, genetyki, onkologii ogólnej, chemioterapii konsultacyjnej oraz Pracownia Mammografii. Podczas rejestracji należy okazać dokument tożsamości oraz aktualne potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie do lekarza onkologa nie jest wymagane.
Pod nr tel. 77 441 6004(05) lub 77 441 6007 (08) uzyskać można szczegółowe informacje o pracy konkretnej poradni.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.