Strona główna
  • Głośna sprawa solarów w Gminie Dobrodzień


Dwa lata temu dużo mówiono oraz pisano na temat inwestycji, a szczególnie przetargu publicznego na „Wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania ciepłej wody dla krytej pływalni „Delfin w Dobrodzieniu przy ul. Solnej 5”. Zarówno gazeta lokalna „Kulisy Powiatu”, jak również regionalny dziennik „Nowa Trybuna Opolska „ nie stroniły od artykułów jak to władza z Dobrodzienia wraz urzędnikami niedopełnia procedur w zakresie ustawy zamówień publicznych, zarzucały także niezgodności projektu planowanej inwestycji z audytem energetycznym. Sprawa została również oddana do Prokuratury Rejonowej w Oleśnie przez jednego z oferentów, który brał udział w postępowaniu przetargowym i zarzucał „nadużywanie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przy organizowaniu przetargu publicznego na wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania wody basenu miejskiego. Prokuratura po zgłoszeniu rzetelnie analizowała całe postępowanie wraz z przesłuchaniem, jako świadków wszystkich osób biorących udział w przygotowaniu całej procedury. Rozpoczynając od projektanta poprzez moją osobę i pracowników urzędu, kończąc na oferentach oraz osobie, która zgłosiła zarzut. Trwało to długo, aż sprawa się nagle uspokoiła. W czasie, gdy miała być przeprowadzona kontrola w związku rozliczeniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, przez który inwestycja była częściowo finansowana, zwrócono się do Policji w Oleśnie o przesłanie oryginalnych dokumentów z postępowania przetargowego. Od Policji dowiedziano się, że sprawa została zakończona, ale nie chciano udzielić żadnych konkretnych informacji. Zainteresowana sprawą zwróciłam się do Prokuratury Rejonowej w Oleśnie z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej na temat postępowania. Wniosek udokumentowany był faktem, że sprawa została  nagłośniona medialnie, stawiając w bardzo złym świetle funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu. Po otrzymaniu wniosku Prokuratura przesłała postanowienie nr  1Ds.-964/10 z dnia 15 grudnia 2010 roku. W postanowieniu napisano, że Prokuratura Rejonowa w Oleśnie postanowiła umorzyć śledztwo w sprawie nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przy organizowaniu przetargu publicznego na wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania wody basenu miejskiego w Dobrodzieniu w okresie od maja do lipca 2010 roku, z uwagi na brak ustawowych znamion czynu zabronionego z art. 231 § 1 kk, na zasadzie art. 17 § 1 pkt 2 kpk. Uzasadniając to tym: ”Zebrany w toku trwającego śledztwa materiał dowodowy nie znalazł podstaw aby uznać, że przetargi nieograniczone na wykonanie instalacji solarnej dla podgrzewu ciepłej wody dla krytej pływalni ”Delfin w Dobrodzieniu przy ul. Solnej 5, zostały przeprowadzone niezgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. W ocenie prowadzącego śledztwo, zachowanie urzędników w związku z przedmiotowym postępowaniem nie wyczerpuje ustawowych znamion czynu zabronionego z   art. 231 § 1 kk, dlatego też śledztwo należy umorzyć na zasadzie art. 17 § 1 pkt 2 kpk.”

Podsumowując można stwierdzić, że najważniejszą refleksją w naszym uznaniu jest smutna świadomość, że w naszym kraju każdy może mówić wszystko o wszystkim i wszystkich, bez odpowiedzialności i konsekwencji za wypowiedziane słowa. Często jednak w naszej rzeczywistości jest tak, że łatwo oskarża się władzę, pracowników urzędu, głośno się o tym mówi na etapie postępowania przygotowawczego, rozpisuje się na pierwszych stronach gazet. Także sprawę przedstawia się negatywnie w telewizji, natomiast gdy sprawa została umorzona, gdyż osobom pomówionym nie udowodniono wcześniej stawianych  zarzutów, nikt już o tym nie wspomina, po prostu zostało to przemilczane szczególnie przez media. Oczekiwałabym, także w obecnej sytuacji, szerokich artykułów w mediach zamykających całą sprawę i oczyszczających wszystkich niesłusznie obwinionych.

                                                                                                          Róża Koźlik
                                                                                                 Burmistrz Dobrodzienia

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.