Strona główna
  • Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/Pożarowej i Ochrony Środowiska

 

Informuje się, że w dniu 27 marca 2012 roku o godzinie14-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/Pożarowej i Ochrony Środowiska.

Radni dokonają wizji lokalnej w budynku przy ul. Piastowskiej w Dobrodzieniu w sprawie stanu technicznego budynku w części należącej do gminy Dobrodzień, rozpatrzą wnioski o najem lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego oraz zaopiniują propozycje zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych. Zapoznają się z informacją na temat  oczyszczania odcinków cieków wodnych na terenie miasta i gminy Dobrodzień oraz innych zaniedbanych miejsc. Dokonają wizytacji jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemrowicach.

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.