Strona główna
  • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

 

Informuje się, że w dniu 29 marca 2012 roku o godzinie14-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Radni dokonają analizy działalności finansowej za 2011 rok Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w tym Pływalni oraz analizy wykonania budżetu gminy za rok 2011 w tym windykacji podatków i opłat za 2011 rok oraz zaległości z lat ubiegłych.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.